Apie Sistemą

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Horas MPM – tai matematiniais metodais ir algoritmais paremta gamybos planavimo ir valdymo sistema (GVS), kuri optimizuoja gamybos procesus, rengia gamybos planus bei tikslias užduotis tiek visos gamyklos, tiek atskiro jos darbuotojo atžvilgiu. Programa taip pat veda statistiką, atvaizduoja resursų našumus bei apkrautumus, padeda identifikuoti problemas, leidžia simuliuoti įvairiomis situacijomis.

prisijungimo langas

Programinę sistemą sukūrė ir nuolat tobulina verslo konsultavimo bei informacinių technologijų įmonės ir UAB Technologiniai valdymo sprendimai, besispecializuojančios programinės įrangos, padedančios optimizuoti gamybinius procesus bei valdyti verslą, kurime.

Užsakymo vykdymas

Horas MPM teikiama nauda:
– Tiksliai suplanuota ir sustyguota gamyba;
– Galimybė patogiai paankstinti, pavėlinti ar atšaukti užsakymo vykdymą ir iškart atnaujinti gamybos planą;
– Darbų ir darbuotojų kontrolė, tiksli informacija apie darbuotojų vykdomas operacijas;
– Aiškus užsakymo pradžios ir pabaigos laikas;
– Duomenys apie darbuotojų, darbo įrankių (pvz. staklių), darbo procesų apkrautumus;
– Galimybė tikslinti darbų atlikimo normas, priimti su tuo susijusius sprendimus;
– Brokų, gedimų, derinimų statistika bei pagrindas keisti nusistovėjusią tvarką;
– Užsakymų vykdymo kontrolė ir chaoso gamykloje panaikinimas.

Darbuotojų apkrautumas

Gamybos optimizavimo ir planavimo specialistų sukurta GVS programa padeda efektyviai valdyti tokius procesus kaip:

  • linijų apkrautumo kontrolė;
  • darbų tvarkos planavimas;
  • optimalus išteklių panaudojimas;
  • užimtumo optimizavimas;
  • darbo kalendoriaus sudarymas.

Apkrautumas

Horas MPM veikimo principas yra paremtas centralizuotu informacijos duomenų apdorojimu. Planavimas vykdomas sujungiant keturias duomenų bazes į vieną sistemą:

  • Informacija apie gamybos technologinius procesus;
  • Duomenys apie gamyklą;
  • Išteklių detalizacija;
  • Produktų charakterizacija.

Gamybos valdymo sistema leidžia valdyti aktualiausias gamybos vadovo funkcijas: gamybinių linijų apkrovimo planavimą, laiko įvertinimą ir paskirstymą, darbo instrukcijų sudarymą bei kokybės kontrolės planavimą. Atitinkamai, gamybinių linijų apkrovimo planavimas ir darbo instrukcijų sudarymas dažniausiai yra laikoma kertinėmis funkcijomis gamyboje.

Užsakymai

Sistemos privalumai

Horas MPM, skirtingai nei verslo valdymo ar apskaitos sistemos, yra įdiegiama vos per kelias dienas, o dėl intuityvaus išdėstymo ir aiškios architektūros yra itin draugiška vartotojui, kuris vos per dieną gali išmokti, kaip taisyklingai su ja dirbti. Sistema yra adaptyvi ir lengvai pritaikoma visoms gamybos įmonėms; tuo pačiu ji leidžia patiems simuliuoti įvairias situacijas, pridedant bei atimant resursus, keičiant gamybos kelius. Horas MPM talpinama informacijos debesyse, todėl vartotojas gali prie jos prisijungti iš bet kurios vietos, kurioje yra galimybė naudotis internetu. Tokiu būdu, vadovai net ir nebūdami darbo vietoje, gali bet kada stebėti įmonėje vykstančius procesus.  Individualaus adaptavimo ir programos atnaujinimo darbai atliekami nekeičiant pagrindinio programos kodo, o diegiant naujinius, nereikia stabdyti gamybinių procesų. Programa sukurta taip, kad būtų lengvai suderinama su kitomis verslo valdymo sistemomis. Dar daugiau, gamybos valdymo sistemoje yra įdiegti LEAN ir 6 sigma įrankiai, kurie leidžia valdyti gamybos procesus efektyviausiu būdu.  Daugiau apie privalumus…

Statistikos skydeliai

Gamybos valdymo sistemos teikiama nauda įmonėms

Įmonės, įsidiegusios Horas MPM sistemą pajuto gamybos efektyvumo augimą nuo 10% iki 50%. Toks rezultatas pasiekiamas naudojamų matematinių metodų ir algoritmų pagalba, kurie remdamiesi sukurtomis bei sujungtomis duomenų bazėmis nustato efektyviausią gamybos planą. GVS įgalina tiek stebėti esamus duomenis, tiek analizuoti sukauptą praeities informaciją, tiek simuliuoti situacijas pagal ateities prognozes. Sistema optimaliai apskaičiuoja reikiamų atributų ir procesų kiekį, gamybos eiliškumą, žaliavų ir kitų resursų pakankamumą. Esant neplanuotiems pasikeitimams, vartotojui tereikia minimaliai prisidėti prie efektyviausių ir tinkamiausių sprendimų priėmimo, nurodant pasikeitimus ir iššaukiant perplanavimo funkciją. Sistema savarankiškai nustato vertės nekuriančius procesus ir juos pritaiko prie bendro darbų sąrašo, taip sutaupydama laiką ir išteklius. Remiantis suformuota produkto struktūra, gamybinių linijų planavimo funkcija tiksliai nustato reikalingus atlikti darbus ir jų eiliškumą kiekvienam produktui.

Gaminiai

Sistemos vykdomos pagrindinės funkcijos:

–          optimalaus gamybos plano generavimas (sistema išdėlioja užsakymus pagal pagaminimo datą ir vykdo darbų atlikimo kontrolės funkciją bei signalizuoja, jei bus nespėta laiku atlikti užsakymo, todėl gamybą valdantis asmuo gali iš anksto imtis priemonių, kurios išspręstų ateityje galimoms iškilti problemoms)

–          automatinis paskirų darbuotojams generavimas (sistema optimaliai išdėlioja darbus darbininkams, todėl gamybos vadovui telieka patvirtinus užsakymų vykdymą atspausdinti šias paskiras ir išdalinti atitinkamiems darbuotojams)

–          darbo įrangos, darbuotojų ir procesų apkrautumo monitoringas (galima stebėti kaip apsikrauna gamybinė įranga, darbuotojai bei procesai, perskirstyti darbus kitais keliais)

–          statistikos vedimas ir laiko normų tikslinimas (darbuotojai turi pasižymėti kada pradeda ir kada baigia priskirtus procesus, pagal tai, atitinkami darbuotojai gali tikslinti suteikiamas laiko normas, aiškintis, kodėl vieni darbuotojai dirba greičiau, o kiti lėčiau, kodėl buvo sugaišta neproporcingai daug laiko vienoms ar kitoms problemoms spręsti)

–          gaminių kortelių formavimas (vartotojas gali kurti gaminių korteles ir jas konfigūruoti pagal savo specifinius poreikius)

–          kitos gamybos valdymo funkcijos (klausti individualiai)

–          kokybės kontrolės funkcija (bus kuriama artimiausiu metu)

Procesų medis

Detalus darbų bei procesų išplanavimas laike yra kertinis elementas siekiant optimizuoti gamybą. Išplanavimas yra skirtas tam, kad būtų sutaupyti tiek gamybos laikas, tiek kaštai, o taip būtų pateikti aiškūs atsakymai į klausimus: ką gaminti, ką daryti, kada veikti, kuriuos žmogiškuosius išteklius panaudoti, kokius atributus naudoti ir t.t. Atitinkamai, pagrindinė detalaus procesų išplanavimo laike funkcija yra kelti gamybos efektyvumą ir sumažinti patiriamas išlaidas.