ES PROJEKTAI

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Kuriamas naujas inovatyvus produktas, gebantis realiu laiku prognozuoti kritines gamybos situacijas ir rasti sprendimus

Sparčiai keičiantis rinkos sąlygoms, kai vyrauja didžiulė konkurencija, situacijos greitas valdymas ir optimalus išteklių panaudojimas tampa vienu svarbiausiu sėkmės faktorių bet kuriame versle. Gamybos planų sudarymas yra vienas iš didžiausių pramonės įmonių produktyvumą lemiančių veiksnių. Siekdamos išlikti konkurencingomis, įmonės nuolat ieško būdų, kaip dar labiau optimizuoti savo veiklos metodus, diegia naujus modernius verslo valdymo sprendimus, tačiau ne retai didelių investicijų pareikalavę sprendimai neduoda siekto optimaliausio rezultato.

Įvertinus rinkos paklausą, lūkesčius ir perspektyvas, UAB „Technologiniai valdymo sprendimai“ kartu su Klaipėdos universitetu 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Išmaniojo programinio produktyvumo roboto kūrimas“. Šiuo projektu siekiama sukurti naują inovatyvų, išmanųjį sprendimą, pasižymintį savybėmis, neturinčiomis analogų, kuris padės įmonėms optimaliau panaudoti išteklius ir didinti našumą. Kuriamas išmaniojo programinio produktyvumo robotas bus aktualus visiems, kurie savo veikloje susiduria su poreikiu sudaryti kuo tikslesnius tvarkaraščius ir kokybišku planus su kuo mažesniu prastovų kiekiu. Jis gebės realiu laiku analizuoti ir prognozuoti gamybos planavimo tvarkaraščių kritines situacijas ir siūlyti greitus sprendimus. Jo išskirtinumas yra dirbtinio intelekto savybės: mokymasis ir sprendimų priėmimas. Šis robotas leis įmonėms visiškai automatizuoti gamybos planavimą ir tokiu būdu padidinti jų našumą ir konkurencingumą.

Projektas įgyvendinamas pagal MTTPI priemonę „Eksperimentas“ (01.2.1-LVPA-K-856), finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal pasirašytą projekto sutartį skirtas 228 259,82 Eur finansavimas, bendras projekto biudžetas 297 179,30 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-11-01.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-01-31.

Kontaktai: el. p. g.prusinskiene@horasmpm.eu | mob. +370 652 72 122

Prisitaikyti prie naujų iššūkių pramonės įmonėms padeda nauja metaeuristika paremta informacinė sistema

Pastarojo laiko globalinių ekonominių pokyčių kontekste pramonės įmonėms tampa vis sunkiau išlaikyti augimo tendencijas ir prisitaikyti prie naujų konkurencijos sąlygų. Konkurentai iš naujų rinkų ir technologijų srities keičia įprastas verslo taisykles. Vienu iš esminių sėkmės veiksnių tampa produkto ir paslaugos kokybė, jos išlaikymas pasiektame ir klientui priimtiname lygyje. Lietuvos pramonės įmonės pradeda vis intensyviau ieškoti ir įgyvendinti įvairias kokybės vadybos priemones, kurios gerina įmonėse vykstančius procesus. Tie, kurie negalvoja, kaip prisitaikys prie nuolat rinkose vykstančių pokyčių, anksčiau ar vėliau suklumpa dėl netikėtumų, kuriems buvo nepasiruošę.

Prisitaikyti prie naujų iššūkių įmonėms padeda UAB „Technologiniai valdymo sprendimai“ sukurta nauja metaeuristika paremta informacinė sistema. UAB “Technologiniai valdymo sprendimai” kartu su Šiaulių universitetu 2017 m. – 2018 m. įgyvendino projektą „Intelektinės, save apsimokančios gamybos procesų planavimo sistemos, skirtos lanksčiai ir kompleksiškai valdyti gamybos procesus, kūrimas panaudojant metaeuristinius metodus“. Šiuo projektu buvo siekiama padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant metaeuristika paremtą informacinę sistemą, skirtą sudėtingų planavimo uždavinių sprendimui. Ši intelektinė, save apsimokanti gamybos procesų planavimo ir valdymo sistema leidžia įmonėms lanksčiai ir kompleksiškai valdyti, analizuoti ir tobulinti įvairius gamybos procesus ir tokiu būdu padidinti jų konkurencingumą.

Projektas įgyvendintas pagal MTTPI priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ (J05-LVPA-K), finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal pasirašytą projekto sutartį buvo skirtas 223 526,00 Eur finansavimas, bendras projekto biudžetas 286 600,01 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017-03-01.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2018-10-31.

Kontaktai: el. p. g.prusinskiene@horasmpm.eu | mob. +370 652 72 122